27 juli 2020

Contributie-inning

Onze penningmeester laat weten nu pas alle contributie over het jaar 2020

binnen te hebben. Aangezien er nogal wat problemen waren met

contante betalingen, dubbele betalingen, niet-wel betalingen heeft

bestuur besloten om vanaf jaar 2021 de contributie-inning uitsluitend te doen via automatisch incasso.

Aan de leden die nu nog niet via automatisch incasso betalen wordt in oktober schriftelijk toestemming gevraagd om dit te regelen.