27 juli 2020

Ouderenadviseurs

INFORMATIE – ADVIES – ONDERSTEUNING

 

Voor wie?

De ouderenadviseurs zijn er voor alle 55+-ers in Boekel en Venhorst.

Waarom?

Ouderen krijgen te maken met veel vragen en problemen. Dat kan een kleinigheidje zijn, maar ook een levensvraag. Op iedere vraag is een antwoord, voor ieder probleem een oplossing. Maar waar moet je zijn?

De ouderenadviseurs (opgeleid door de KBO, ondersteund door Vivaan, Welzijn Ouderen) weten niet altijd de antwoorden en hebben niet alle oplossingen. Maar zij kennen de mogelijkheden en weten de weg.

Hoe werken zij?

  • U kunt een ouderenadviseur bellen en om een huisbezoek vragen. Die ouderenadviseur maakt met U een afspraak en komt bij u langs. In een persoonlijk gesprek zal de ouderenadviseur u adviseren wat u in uw geval het beste kunt doen.
  • Eens in de twee jaar wordt aan alle 75+-ers gevraagd of zij een bezoek van een ouderenadviseur op prijs stellen.

Waarover adviseren zij?

In principe over alles. Financiële kwesties, vragen over zorg, over huisvesting, psychische vragen, kortom u kunt de ouderenadviseur alles voorleggen.

Nogmaals, de adviseur heeft niet altijd de oplossing, maar weet wel waar u moet zijn.

Als dat nodig is, kan de ouderenadviseur u ook helpen, bijvoorbeeld met het invullen van een formulier. Of hij kan met u meegaan als u een moeilijk gesprek moet voeren.

 

 Voorbeelden van vragen

  • “Hoe kan ik thuis hulp of oppas krijgen als ik eens weg moet?”
  • “Kan ik bijzondere bijstand krijgen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?”
  • “Ik zoek een klusjesman.”
  • “Heel de dag thuis zitten is ook niks. Is er voor mij ergens iets te doen?”
  • “Moeten wij een testament laten maken of is dat niet nodig?”
  • “Kan ik een verhoogd toilet en aangepaste kranen krijgen?”
  • “Ik weet niet wat ik moet doen, hier blijven wonen of inschrijven voor een ouderenwoning?”

 

In de Gemeente Boekel zijn de ouderenadviseurs:

Naam                       Telefoon            E-mail

Jos van Dalen            321226                josvdalen@hotmail.com

Ricky van Hees          322462               rieke47@gmail.com

Toon van Hoof           324028               totohoof@live.nl

Anja Knight                323070               davidenanjaknight@gmail.com

Henk Lodewikus       06-12857320      hlodewikus@hotmail.com

Ties de Mol                 351481                 tiesdemol@hetnet.nl

Antoinette vd Oord    322394               antoinette_oord@live.nl

Berdie van Oort          351430                hmvanoort@gmail.com

Wim van Zutven        06-43455117       wimvanzutven36@gmail.com

 

Als U meer wilt weten over dit project kunt U contact opnemen met

Jos Hermens van het Dorpsteam, tel. 0492-328383

E-mail: jos@dorpsteamboekel.nl