Actueel augustus 2020

 

OUDERENADVISEURS

INFORMATIE – ADVIES – ONDERSTEUNING

Voor wie?
De ouderenadviseurs zijn er voor alle 55+-ers in Boekel en Venhorst.

Waarom?
Ouderen krijgen te maken met veel vragen en problemen. Dat kan een kleinigheidje zijn, maar ook een levensvraag. Op iedere vraag is een antwoord, voor ieder probleem een oplossing. Maar waar moet je zijn?
De ouderenadviseurs (opgeleid door de KBO, ondersteund door Vivaan, Welzijn Ouderen) weten niet altijd de antwoorden en hebben niet alle oplossingen. Maar zij kennen de mogelijkheden en weten de weg.

Hoe werken zij?
• U kunt een ouderenadviseur bellen en om een huisbezoek vragen. Die ouderenadviseur maakt met U een afspraak en komt bij u langs. In een persoonlijk gesprek zal de ouderenadviseur u adviseren wat u in uw geval het beste kunt doen.
• Eens in de twee jaar wordt aan alle 75+-ers gevraagd of zij een bezoek van een ouderenadviseur op prijs stellen.
Waarover adviseren zij?
In principe over alles. Financiële kwesties, vragen over zorg, over huisvesting, psychische vragen, kortom u kunt de ouderenadviseur alles voorleggen.
Nogmaals, de adviseur heeft niet altijd de oplossing, maar weet wel waar u moet zijn.
Als dat nodig is, kan de ouderenadviseur u ook helpen, bijvoorbeeld met het invullen van een formulier. Of hij kan met u meegaan als u een moeilijk gesprek moet voeren.

Voorbeelden van vragen
• “Hoe kan ik thuis hulp of oppas krijgen als ik eens weg moet?”
• “Kan ik bijzondere bijstand krijgen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?”
• “Ik zoek een klusjesman.”
• “Heel de dag thuis zitten is ook niks. Is er voor mij ergens iets te doen?”
• “Moeten wij een testament laten maken of is dat niet nodig?”
• “Kan ik een verhoogd toilet en aangepaste kranen krijgen?”
• “Ik weet niet wat ik moet doen, hier blijven wonen of inschrijven voor een ouderenwoning?”

 

In de Gemeente Boekel zijn de ouderenadviseurs:

Naam                      Telefoon               E-mail

Jos van Dalen           321226                 josvdalen@hotmail.com
Ricky van Hees         322462                 rieke47@gmail.com
Toon van Hoof          324028                 totohoof@live.nl
Anja Knight               323070                  davidenanjaknight@gmail.com
Henk Lodewikus       06-12857320        hlodewikus@hotmail.com
Ties de Mol               351481                  tiesdemol@hetnet.nl
Antoinette vd Oord   322394                  antoinette_oord@live.nl
Berdie van Oort        351430                  hmvanoort@gmail.com
Wim van Zutven       06-43455117         wimvanzutven36@gmail.com

Als U meer wilt weten over dit project kunt U contact opnemen met
Jos Hermens van het Dorpsteam, tel. 0492-328383
E-mail:jos@dorpsteamboekel.nl

 

Onderafdelingen:

Indien mogelijk willen we per 1 september Boszicht weer openen en de
activiteiten van de betreffende onderafdelingen weer opstarten.
We zullen hiervoor wel de nodige voorzorgsmaatregelen moeten treffen;
om een en ander in goede banen te leiden hebben we op dinsdag 18 aug.
een overleg gepland met de leiding van de diverse onderafdelingen.
De bestuurders van alle onderafdelingen krijgen hiervoor tijdig een
uitnodiging betreffende de aanvangstijd.

 

Contributie-inning:

Onze penningmeester laat weten nu pas alle contributie over het jaar 2020
binnen te hebben. Aangezien er nogal wat problemen waren met
contante betalingen, dubbele betalingen, niet-wel betalingen heeft
bestuur besloten om vanaf jaar 2021 de contributie-inning uitsluitend te doen via automatisch incasso.
Aan de leden die nu nog niet via automatisch incasso betalen wordt in oktober schriftelijk toestemming gevraagd om dit te regelen.

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven