Actueel december 2021

 

Boszicht – tijdelijk – weer gesloten!

Voorlopig tot 4 december, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken en het bestuur zal afhankelijk van mogelijke nieuwe maatregelen beslissen wanneer we Boszicht weer op een veilige manier kunnen openen.

 

I.v.m. de huidige toename van het aantal besmettingen in Boekel heeft het bestuur besloten om Boszicht tijdelijk te sluiten totdat het aantal besmettingen duidelijk afneemt. In de week van 8-12 november hebben we de QR-codes gecontroleerd van onze leden en geconstateerd dat de vaccinatiegraad van de regelmatige bezoekers van Boszicht 100 % is. Dat lijkt een veilige situatie, maar in de afgelopen 2 weken zijn er in Boekel ca. 250 bevestigde -en mogelijk nog meer- besmettingen aangetoond.

Hoewel er veel besmettingen zijn onder jongeren blijken ook ouderen besmettingen op te lopen ondanks volledige vaccinatie. Wij willen met deze sluiting van Boszicht voorkomen dat er onnodige besmettingen komen bij onze leden. Wij gaan er van uit dat iedereen begrip heeft voor deze preventieve sluiting. Wees en blijf voorzichtig.

Namens het bestuur, Toon Bullens.

 

Bestuurszaken KBO , herhaalde oproep, werving nieuwe bestuursleden

In aanloop naar onze jaarvergadering wil het bestuur van KBO-Boekel in contact komen met nieuwe bestuursleden. Twee van de huidige bestuursleden gaan stoppen.

Wij zijn op zoek naar drie actieve leden die het bestuur weer compleet maken.

Leden met een brede algemene belangstelling, goede kennis van de Boekelse gemeenschap, die zich goed kunnen inleven in de omgang met de ouder wordende senioren en samen met de andere bestuursleden onze jaarlijkse evenementen organiseren.

Vanwege de samenstelling van het bestuur nodigen wij bij grote voorkeur vrouwelijke kandidaten uit om een evenwichtige samenstelling binnen het bestuur te hebben.

Kandidaten kunnen zich melden bij de leden van het bestuur en ook voor vragen kunnen de kandidaten terecht bij de bestuursleden.

Namens het bestuur: Toon Bullens

 

Magazine “ONS”

Vandaag krijgt U de laatste “ONS” van dit jaar.

De eerste editie van 2022 verschijnt weer op 24 januari 2022.

In de laatste week van dit jaar bezorgen wij U nog een Actueel met daarin de berichtgeving voor januari 2022.

 

Senioren beurs Veldhoven januari 2022

Op dit moment is het onduidelijk of deze beurs doorgang kan vinden.

Meer info hierover in de volgende Actueel.

 

Rabobank Clubkas Campagne 2021

De opbrengst voor KBO-Boekel was dit jaar Euro  811,78, minder dan voorgaande jaren, hetgeen wellicht te wijten is aan de gewijzigde manier van stemmen. Toch zijn we weer blij met dit resultaat.

Het bestuur wil alle leden die op ons gestemd hebben hiervoor hartelijk danken.

 

KBO-kerstviering 2021

Beste leden,

gezien de huidige omstandigheden rond de Corona-maatregelen is het dit jaar evenals vorig jaar helaas niet mogelijk om onze gebruikelijke kerstviering samen met U te vieren.

Wij als bestuur betreuren dit zeer en hopen op betere tijden.

 

Houtbewerken

Onze afdeling houtbewerken is het laatste jaar in ledenaantal wat verminderd. Nieuwe leden zijn van harte welkom in de oude St.Jan School.

De kosten bestaan uit de gebruikte materialen; en een kop koffie/thee kost slechts € 1,–. 

Je kunt je aanmelden bij : Grad Melis, telefoon 321589 of bij Jan Melis, telefoon 321454.

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,  

Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven