Actueel december 2020

Boszicht blijft gesloten tot 31 december !

Beste leden van KBO-Boekel.
Helaas kunnen we Boszicht voorlopig nog niet openen binnen de afspraken en regels van overheid en RIVM.
Na enige versoepeling van j.l. dinsdag blijft het onmogelijk om binnen Boszicht te voldoen aan alle regels en blijven we gesloten tot 31 december, daarna zullen we weer bekijken of we, binnen de regels en met onze gezondheid en die van anderen in gedachte, weer van start kunnen gaan.
De positieve berichten over vaccins en de verspreiding daarvan zullen dan waarschijnlijk meer mogelijk maken, maar ieders gezondheid blijft centraal staan. Er vinden ook in Boekel nog steeds besmettingen plaats, zie www.rijksoverheid.coronadashboard.nl
Dit betekent ook dat de kerstviering ( gepland op 18 dec.) helaas niet door kan gaan.
Hoewel Boszicht voorlopig gesloten blijft is het bestuur druk bezig met het programma voor 2021. Een programma waarin ons 60-jarig bestaan centraal zal staan. Nadere berichten hierover in de Actueel van december.
Het bestuur is ook op zoek naar een nieuw bestuurslid (2021) en ook naar een aantal vrijwilligers die het bestuur willen helpen bij het onderhoud van Boszicht.
Namens het bestuur vraag ik ook aan de onderafdelingen om na te denken over hun programma van 2021 en ideeën voor ons 60-jarig jubileumjaar.
Nogmaals wil het bestuur benadrukken dat leden die vragen hebben over gezondheid (b.v. bereikbaarheid huisartsen/ prikposten/ziekenhuisdorpsteam e.d.) of verminderd welzijn of eenzaamheid ervaren altijd contact kunnen opnemen met onze ouderenadviseurs. Namen en bereikbaarheid daarvan staan op:
www.kbo-boekel.nl en op pagina 2 van het Boekels weekblad.

Namens het bestuur, Toon Bullens.

 

Rabobank Clubkas Campagne 2020.

De opbrengst voor KBO-Boekel was dit jaar Euro 1.307,30, een geweldig resultaat. Zoals bekend gebruiken wij deze opbrengst voor de organisatie van de BOSZ-dagen. Hopelijk kunnen wij in de zomer van 2021 deze dagen weer voor jullie organiseren. Bestuur wil alle leden die op ons gestemd hebbenhiervoor hartelijk danken.

 

Bestuursmededeling

Beste leden, enkele van onze bestuursleden hebben aangegeven volgend jaar te stoppen met hun functie.
Bestuur is daarom op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken.
Mensen die zich geroepen voelen en interesse hebben in deze functie verwelkomen wij graag en wij verzoeken hen contact op te nemen met onze
voorzitter, Toon Bullens, tel. 0492-772337.

 

KBO-kerstviering 2020.

Beste leden,
gezien de huidige omstandigheden rond de Corona-maatregelen is het dit jaar
helaas niet mogelijk om onze gebruikelijke kerstviering samen met U te vieren.

 

Bericht op verzoek van KBO-Brabant

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:
· SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
· Pensioenfonds Detailhandel
· Pensioenfonds Metaal en Techniek
· Pensioenfonds van de Metalelektro
· Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
· Pensioenfonds PNO Media

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!
Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven