Actueel februari 2021

Boszicht blijft voorlopig nog gesloten!
Boszicht ons unieke ontmoetingscentrum moet gesloten blijven en kunnen we onze ontmoetingen, sport, spel recreatie en cultuur nog steeds niet starten.
De eisen in de verlengde en strengere lock-down moeten we respecteren om straks in goede mentale en fysieke gezondheid weer aan de slag te gaan.
Want we herhalen dat de gezondheid van onze leden een eerste prioriteit heeft
Ook de jubilea van 2021, de jaarvergadering, St. Joseph -dag en het 60-jarig bestaan (mei 2021) kunnen we nog niet plannen.
Ook met de voortzetting van een mogelijke nieuwe activiteit: beweeglessen met
als neveneffect geheugentraining ( niet alleen voor ouderen).
We hebben hier vorig jaar proeflessen gedaan en in maart 2020 zouden we hiervoor een pilot starten.
Het is de zgn. RG-methode, gebaseerd op bewegingen op muziek door de ogen van een drummer. Het bestuur heeft hier hoge verwachtingen van.
Intussen is het bestuur bezig om ons 23 jaar oude gebouw te verduurzamen, o.a. vervangen van koelkasten, media-systemen en een nieuwe provider voor internet, radio/tv.
Nogmaals doen we een oproep voor enkele vrijwilligers om te helpen (o.a. elektriciteit)
We hopen dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen, waarbij we moeten wachten op duidelijke vermindering van besmettingen en op de aanstaande vaccinaties.

Tevens vragen we ook namens het dorpsteam en ouderenadviseurs: hebt U vragen hebt over: gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins.
Neem dan gerust contact met het dorpsteam en/of ouderenadviseurs.
De ouderenadviseurs kunnen U informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden.
Zoals we al eerder in de Actueel hebben vermeld vindt U deze telefoonnummers op bladzijde 2 van het weekblad Boekel-Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs.
Zij zullen iedereen graag te woord staan.
Namens het bestuur: Toon Bullens

Leden jaarvergadering van de KBO-Boekel.
In verband met de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om in maart
onze gebruikelijke Algemene Ledenvergadering te houden. Op dit moment
kunnen we nog niet zeggen of deze alsnog op korte termijn gehouden
kan worden; wellicht moeten we een jaar overslaan.
Het bestuur heeft inmiddels de jaarverslagen van penningmeester en
secretaris betreffende het jaar 2020 besproken en goedgekeurd.
Om onze leden toch wat informatie te verschaffen over de belangrijkste
zaken die in een jaarvergadering op de agenda staan willen we in de Actueel
van maart een kort verslagje opnemen van het financieel verslag 2020 en de
stand van zaken betreffende bezetting van de bestuursleden.

Rijbewijskeuring.
Bij KBO-Boekel is het mogelijk om je voor verlenging van het rijbewijs
medisch te laten keuren. Vanaf 75 jaar is bij verlenging keuring noodzakelijk.
De kosten zijn Euro 40,00. Opgeven bij Bert van der Heijden, tel.322951.
Let Op !! : Onze keuringsarts heeft laten weten voorlopig niet te keuren totdat
hij zelf gevaccineerd is tegen corona. Wanneer hij weer beschikbaar is volgt
bericht via onze Actueel.

Ouderenadviseurs
Senioren Boekel-Venhorst
Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs. Wij kunnen u informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden. U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van het weekblad Boekel-Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs. Wij staan u graag te woord.
Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst.

Belastingaangifte 2020.
Wij hebben wederom Laurens Manders en Jan Cornelissen bereid gevonden Uw aangifte in de vullen. U hoeft zelf geen biljet aan te vragen en de heer Manders of de heer Cornelissen komt bij U thuis langs voor het opnemen van de nodige gegevens. Kosten € 25,00 per aangifte.
U kunt contact opnemen met:
Laurens Manders, Rutger van Herpenstraat 32 (tel. 0492 – 321219)
of Jan Cornelissen, Wilhelminastraat 34 (tel. 0492 – 322762).

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven