Actueel juni 2021

Boszicht nog gesloten, maar………
Hoewel Boszicht nog gesloten moet blijven, lijkt het dat – met het tempo van de huidige versoepelingen – we er naar toe kunnen werken om weer open te zijn vanaf
16 augustus a.s.
Nu mogen er nog steeds geen grotere groepen in een binnenruimte samen bezig zijn. Gymlessen, dansen en biljarten kunnen nog niet binnen de nu nog geldende regels.
Ook moet eerst nog duidelijk worden welke voorwaarden er straks gaan gelden. Het is nog niet duidelijk of we dan alleen leden mogen toelaten die gevaccineerd zijn en/of een negatieve test kunnen overleggen.
De komende weken gaan we overleggen met de onderafdelingen om te overleggen hoe we kunnen starten en wat er nodig en verplicht is.
Waarbij we natuurlijk rekening moeten houden met ieders gezondheid.
Tot ziens in augustus !
Namen het bestuur, Toon Bullens.

Fotofietstocht 2021
Fietsclub KBO Boekel en fietsclub KBO Venhorst hebben ook dit jaar alweer voor de 9e keer een mooie fietstocht van ongeveer 35 km uitgezet. Ook dit jaar met diverse foto’s in kleur.
Gefietst kan worden vanaf 15 mei mei tot en met 2 oktober. De route mag meerdere malen gefietst of onderbroken worden.
Deelname- formulieren kunt U afhalen ( kosten 2 Euro per formulier) bij:
Supercoop in Boekel, Coop in Venhorst en bij Rijwielhandel van Sleeuwen in Venhorst. Wanneer Boszicht eventueel weer geopend kan worden zijn ook daar
formulieren te verkrijgen.
Verdere aanwijzingen zijn vermeld op het deelnameformulier.
KBO Boekel en Venhorst wensen U veel plezier en succes met deze fietstocht.

Contributie KBO-Boekel 2021
Beste KBO-leden,
Begin maart is onze penningmeester, Ton Constant, gestart met de automatische incasso’s van de leden die hiervoor toestemming hadden gegeven. Zoals bekend
zorgt automatische incasso voor flink minder werk voor onze penningmeester.
De leden die geen incasso-machtiging hebben verstrekt hebben inmiddels een nota ontvangen. Door onduidelijkheden en onjuiste adressen zijn er enkele problemen
geweest maar wij gaan er van uit dat inmiddels alles naar tevredenheid is opgelost.
Het bestuur wil onze leden er op wijzen tijdig wijzigingen zoals verhuizingen, overlijden en opzeggingen door te geven om onnodige incasso’s en storneringen
te voorkomen.

Statiegeldactie COOP Boekel

Beste KBO-leden, denkt U hier nog aan !!!!

Klanten van COOP kunnen in de winkel statiegeld voor lege flessen en kratten schenken aan goede doelen. COOP verdubbelt vervolgens, binnen door haar nader te stellen grenzen, het door klanten ingezamelde bedrag.
In het 2e kwartaal 2021 is de opbrengst voor K.B.O. Boekel.

Distributie Weekblad Boekel & Venhorst
Vanwege de Corona-problemen hebben onze vrijwilligers al een hele tijd het Weekblad Boekel&Venhorst niet kunnen bezorgen. Gelukkig zijn de overheidsregels wat minder streng en zijn de meeste van onze vrijwilligers gevaccineerd.
Daarom heeft het bestuur van het distributiebureau in overleg met onze instekers (dat zijn de personen die de twee weekbladen en reclamefolders samenvoegen) en de chauffeurs besloten dat we ingaande 2 juni weer starten met het bezorgen van de weekbladen, uiteraard met medewerking van de ca. 100 bezorgers.
Momenteel zijn we nog op zoek naar twee nieuwe bezorgers voor bezorging van deze weekbladen op woensdagmiddag/avond in onderstaande straten:
• Dotterbloem, Sleutelbloem en Lage Schoense( 45 woningen)
• Torenveld en Grootveld(45 woningen).
Voor verdere info of aanmelding kun je telefonisch of per mail contact opnemen met: petervanduijnhoven@outlook.com of tel. 0492 323017.

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven