Actueel maart 2021

Boszicht nog steeds gesloten en onze activiteiten nog niet mogelijk.

Nog steeds moet Boszicht gesloten blijven voor de activiteiten van onze mooie vereniging.
De eisen van de nog geldende lock-down zijn belangrijk en moeten we nog blijven respecteren voor onze eigen gezondheid en die van iedereen.
In het bestuursoverleg van 16 februari j.l. is besloten om de jaarvergadering en de St.Josephdag niet door te laten gaan.
Een on-line jaarvergadering is niet te organiseren gezien het grote aantal leden dat normaal aanwezig is op onze jaarvergadering.
De statuten voorzien natuurlijk niet in een situatie zoals die zich nu voordoet. Het bestuur heeft daarom besloten alles 1 jaar door te schuiven naar maart 2022.
Het secretaris-jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website van KBO-Boekel:
www.kbo-boekel.nl
De kascontrolecommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en haar goedkeuring gegeven met dank aan de penningmeester.
Frans Jaegers neemt afscheid van het bestuur en om de bestuurlijke voorgang te behouden neemt Peter van Duijnhoven deze plaats in en zal zijn officiële verkiezing plaatsvinden in de jaarvergadering van maart 2022.
De contributieverhoging – zoals is goedgekeurd in de jaarvergadering van maart 2020- gaat niet door, mede omdat ook de contributie-verhoging van KBO-Brabant ook niet doorgaat.
De onderafdelingen zullen hun contributie met hun leden overleggen.
Ton Constant neemt het penningmeesterschap over van Frans Jaegers.
Voor vragen kun U altijd terecht bij de leden van het bestuur.
Wij vragen ook uw aandacht voor en deelname aan de herstart – on-line – van de RG-methode (zie achterzijde van deze Actueel).

Ook blijven wij mede namens het dorpsteam en ouderen adviseurs om contact op te nemen bij vragen over: gezondheid, huishouden, dag-invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins. Het dorpsteam en de ouderenadviseurs kunnen U informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het gezond ouder worden. Alle adressen en telefoonnummers zijn vermeldt op pagina 2 van weekblad Boekel-Venhorst.
Namens het bestuur: Toon Bullens

 

Herstart RGM

Hallo allemaal,

Het is al weer even geleden……veel te lang eigenlijk.
In januari 2020 hebben Mariëlle Reijbroek en Nick Vroon een geslaagde introductie gegeven van de Ronnie Gardiner Methode (RGM), hou je brein in beweging.

Misschien herinner je die nog wel, RGM dat is die vrolijke, gestructureerde oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Deelnemers worden in de lessen fysiek aangesproken maar zeker ook in geheugen, spraak en ritme. Kenmerk van de RGM is dat het laagdrempelig is en mensen zowel staand als zittend op hun manier mee kunnen doen. Door gebruik te maken van eigentijdse muziek wordt een fijne sfeer gecreëerd die uitnodigt om actief mee te doen.

Het is ons allemaal duidelijk dat het afgelopen jaar deze geen doorgaan heeft kunnen vinden al wilden veel ouderen dit wel graag. We hebben niet stilgezeten en zijn ons aan het voorbereiden met de KBO en de gemeente Boekel op een periode waarin RGM wel weer mogelijk wordt. Gelukkig is er dan toch goed nieuws.

Op dinsdag 9 maart van 15.00-15.45 uur zal er een hernieuwde introductie van de RGM zijn en wel digitaal. Gewoon vanuit huis achter de laptop op PC.
Je klikt op een link die je via de email van ons krijgt en je kan meedoen met de RGM sessie.
Mogelijk dat we straks wekelijks digitaal lessen gaan verzorgen.
Uiteraard hopen we deze digitale lessen in de nabije toekomst een fysiek vervolg te geven.

Wat heb je nodig? Een computer, laptop of tablet met internet een emailadres.
Verder weer goed humeur, een stoel en een beetje beweegruimte, meer niet.

Opgeven doe je via de KBO bij Jo Delisse (0492-321420) of stuur een mailtje naar ons: rgm.noordoostbrabant@gmail.com. Deze is ook beschikbaar voor geïnteresseerden die niet bij de KBO zijn aangesloten, je bent van harte welkom. Geef aub een mailadres door waarop je de link met de uitnodiging wilt ontvangen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wij kijken er weer naar uit om gezamenlijk lekker aan de slag te gaan.

Mariëlle Reijbroek
Nick Vroon

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven