Actueel november 2020

Boszicht tot nader bericht gesloten.
Beste leden van KBO-Boekel,
Vanaf woensdag 14 oktober is ons ontmoetingscentrum Boszicht weer gesloten vanwege de door het kabinet en RIVM afgekondigde maatregelen.
Nadat we vanaf 1 sept. j.l. weer voor een aantal activiteiten konden opstarten binnen de toen geldende afspraken waren een flink aantal leden weer gezellig bezig in Boszicht. Helaas met de nieuwe golf van besmettingen mogen wij mogen wij voorlopig niet open zijn.
Het is ook onduidelijk hoe lang de huidige maatregelen van kracht blijven.
Het bestuur is van mening dat de gezondheid van en voor onze leden de hoogste prioriteit heeft.
Ondanks de uitzending van 1 vandaag op maandag 12 okt. j.l., waarin Boekel als een gunstige uitzondering werd genoemd met weinig besmettingen blijkt op www.rijksoverheid.coronadashboard.nl dat ook in Boekel de laatste week gemiddeld 5 (geteste) besmettingen per dag zijn geregistreerd volgens het RIVM.
Ook het Brabants Dagblad van zaterdag 24/10 geeft aan dat ook Boekel als zeer ernstig ingeschaald is.
Het is dan zeker ook nodig om te sluiten, maar het bestuur realiseert zich ook dat door sluiting een grote groep leden de contacten zullen missen, immers het sociale contact met sport, ontspanning en cultuur geeft een positieve impuls aan het welzijn en voorkomt eenzaamheid.
Het bestuur wil benadrukken dat leden die vragen hebben over gezondheid (bv. bereikbaarheid artsen/ziekenhuis/dorpsteam e.d.) of verminderd welzijn en/of eenzaamheid ervaren altijd contact kunnen opnemen met onze ouderenadviseurs. Telefoonnummers en namen daarvan staan op onze website: www.KBO-boekel.nl en op pagina 2 van Boekels Weekblad.

Namens het bestuur, Toon Bullens.

 

Betalen contributie.
Van onze ongeveer 850 leden en gastleden betalen 790 leden de contributie via automatische incasso.
De overige leden en gastleden betalen op een andere manier.
Die mogelijkheid blijft ook in de toekomst bestaan, maar het bestuur heeft wel sterk de voorkeur voor automatisch incasseren. Dat scheelt veel administratie.
De leden en gastleden die nog niet gebruik maken van de automatische incasso hebben een brief gekregen van de penningmeester met het verzoek alsnog over te stappen naar deze manier van betalen.
Bij niet-automatische incasso zullen met ingang van volgend jaar administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Commissie KBO-Boekel Nieuwsblad Actueel,
Bert van der Heijden en Gerrie Verhoeven