Actueel november  2023

 

Oproep interieurverzorgster

Een van onze interieurverzorgsters gaat na een dienstverband van meer dan 22 jaar aan het eind van dit jaar stoppen met haar werkzaamheden.

Wij zijn daarom op zoek naar een vervang(st)er.

Het betreft 2 avonden per week, 2 uur per avond, e.e.a. in overleg met de andere interieurverzorgster. Op maandag vanaf 18.00 uur, donderdag vanaf 17.30 uur.

Natuurlijk staat hier een vergoeding tegenover.

De voorkeur gaat uit naar de maandag- en donderdagavond.

Voor nadere informatie, neem contact op met Toon Bullens. Tel: 06-20564312.

 

Onderhoud Begraafplaats

In de vorige Actueel hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers m.b.t. onderhoud begraafplaats Boekel. Inmiddels hebben negen vrijwilligers zich gemeld.

Het zou mooi zijn als er nog een paar vrijwilligers zich aanmelden om het beoogde aantal van 10-12 compleet te maken.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Toon Bullens, tel.06-20564312 of Peter van Duijnhoven, tel. 06-24582357.

 

Filmmiddag, 15 november 2023, Boszicht, aanvang: 13.30 uur

Film: Doctor Zhivago, duur: 192! minuten.

Het verhaal begint met de begrafenis van de moeder van de jonge Yuri Zhivago. Hij is nu wees en kan bij de Gromeko’s intrekken. Hij studeert geneeskunde en wordt arts. Hij trouwt met Tonia Gromeko en ze krijgen samen een zoontje. Maar Yuri wordt als arts gerekruteerd voor de oorlog en aan het front ontmoet hij de beeldschone Lara Antipova. Al gauw hebben ze meer dan een vriendschapsrelatie.

 

Nieuws van de Kunstgroep

Op dinsdag 14 november 2023 bezoeken we de Brueghel tentoonstelling in het Noord Brabants Museum in Den Bosch. Een unieke bundeling van tachtig schilderijen en prenten van vijf generaties Brueghel. Er zijn al 27 aanmeldingen, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Vertrek bij Boszicht 12.30 uur. De rondleiding door de tentoonstelling is in 2 groepen,  van 14.00-15.00 uur of van 15.00-16.00 uur. En natuurlijk koffie en Bossche Bol.

Rond 17.00 uur vertrekken we dan weer naar Boekel.

De kosten voor de rondleiding en koffie zijn 16 euro met de Museumpas/Vriendenpas,  en 32 euro zonder pas. De tickets moeten vooraf gekocht worden, dus uiterlijk 31 oktober betalen. Per bank overmaken op rekeningnummer NL52RBRB8814082189 t.n.v. G.W.Rutten.  Als dat niet lukt dan betaling per enveloppe in de postbus van G.W.Rutten, Vinkenlaan 19. En als u met een ander wilt meerijden betaalt u 7 euro aan de chauffeur voor benzine en parkeren.

LET OP : De Kerstspecial met Kerstlunch en Live Balletfilm “De Notenkraker” is volgeboekt, dus aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Informatie volgt in de ONS van december.

 

Kienen in Boszicht,  woensdag 08 november, 13.30 uur

 

KBO-kerstviering 2023

De organisatie van de kerstviering op donderdag 14 december is in volle gang.

Meer info in de Actueel van december.

 

Rabobank Clubkas Campagne 2023

De opbrengst voor KBO-Boekel was dit jaar Euro 750, iets minder dan voorgaande jaren, toch zijn we weer blij met dit resultaat. Zoals bekend besteden we deze bijdrage om onze BOSZ-dagen te organiseren.

Bestuur wil alle leden die op ons gestemd hebben hiervoor hartelijk danken.

 

Fotofietstocht 2023

De fotofietstocht is wat betreft het aantal deelnemers achter gebleven t.o.v. voorgaande jaren. We denken dat dit te maken heeft met het weer in de lente.

Wel is het aantal ruim voldoende om ook volgend jaar weer een Fotofietstocht aan te bieden.

Van de 96 terugontvangen formulieren waren er 85 juist ingevuld.

De juiste volgorde van de foto’s was: 3-16-17-11-13-21-8-20-15-22-6-5-1-14-7-9-23-10-12-18-4-19-14-2.

Uit de goede inzendingen hebben we 5 winnaars getrokken:

Emond-H.Coppens, Putakker-Boekel; J. Bekkers, Kennedystraat-Gemert;

G.Meulemeesters, Neerbroek-Boekel; M.v.d. Bosch, De Sparren-Boekel;

R.Vogels, M.v.Hooffstraat-Boekel.

De prijzen zijn reeds bij de winnaars bezorgd.

Dank voor Uw deelname en reacties, Fietsclub KBO Boekel en Venhorst.

 

Senioren beurs Veldhoven januari 2024

Van dinsdag 16 tot en met zondag 21 januari 2024 is de 20ste editie van de Senioren Expo in het Evenementencomplex te Veldhoven.

Kring Boekel-Venhorst wil voor een van deze dagen weer een bus reserveren. Meer info in de Actueel van december.

 

Namens bestuur KBO-Boekel , Bert van der Heijden