LIEDERENKRANSJE

 

Bestuur

Voorzitter en tevens contactpersoon: Contactpersoon: Secretaris/Penningmeester:
Wim Meulemeesters Stef Roothans Riky Coolen
Churchillstraat 36 Burgtstraat 80 Churchillstraat 35
5427 CN  Boekel 5427 AK  Boekel 5427 CM  Boekel
Tel. 323111 Tel. 322793 Tel. 323456
e-mail: wimmeul@planet.nl e-mail: stefroothans@gmail.com  

 

Bestuurslid: Bestuurslid: Programmering liedjes:
Martin van der Aa, voorzanger Marlies Otten, muzikante Dorry Roothans

 

Wel eens over nagedacht wat zingen eigenlijk betekent?

Zangkunst of zingen is muziek maken met de menselijke stem door woorden of andere klanken, lettergrepen of onzinklanken, volgens een bepaalde melodie op verschillende toonhoogten uit te spreken.

Tot zover deze verkorte uitleg.

 

Datum oprichting van zangclub het “Liederenkransje”

Deze club is op 30 oktober 1996 opgericht in het voormalige Jeugdhonk Keizersgat door Cees van Egmond.

 

U houdt van zingen? Zing dan met.. óns.. mee!

Elke 4e woensdag van de maand (behalve in de vakantieperiode) worden er voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied in Boszicht van 14.00 – 16.00 uur bekende liedjes gezongen. Deze zangmiddag wordt uitgevoerd met begeleiding van drie accordeonisten Marlies Otten, Stef Roothans en Wim Meulemeesters.

Met behulp van een beamer wordt de tekst van de liedjes door Dorry Roothans haarscherp op de muur geprojecteerd.

Bovendien zijn er zangers aanwezig die een voortrekkersrol spelen om de toonhoogte van een lied in goede banen te leiden. Het zijn: Martin van der Aa en Ton Vogels.

Regelmatig worden er ook ter afwisseling in het programma gastmuzikanten uitgenodigd en worden er door enkele zangliefhebbers nieuwe liedjes toegevoegd.

De belangstelling voor deze gezellige, ontspannende zangmiddag groeit nog steeds.

Dus zangliefhebber…. Wees welkom en doe met… óns… mee!

 

Wat kost het u om aan deze ontspannende middag mee te doen?

Voor het luttele bedrag van € 0,50 mag het voor u toch geen belemmering zijn voor het meedoen aan deze zangmiddag.

Uit dit entreegeld van € 0,50 worden kleine onkosten betaald welke nodig zijn om deze middag goed te laten verlopen.

Ook KBO’ers van buiten Boekel zijn van harte welkom!