16 juni 2023

Busreizen Brussel 2023

Op 14 juni en 19 september was KBO Boekel op reis naar Brussel.

Den Haag roomser dan Brussel

Door Jan Meulemeesters

Nederland was tweemaal roomser dan Brussel, en daar moeten we nog dagelijks voor boeten, vertelt EU-woordvoerster Petit aan  48 Boekelse KBO’ers  op bezoek aan Brussel.  Er was een mondelinge afspraak dat het Europese parlement in Straatsburg zou komen, maar Den Haag stond er op dat dat schriftelijk in een verdrag werd vastgelegd. Dat betekent dat unanimiteit verplicht is en Frankrijk zal geen verandering toestaan. Dus reizen we voortdurend van Brussel naar Straatsburg, waar 705 parlementariërs stemmen over voorstellen die in Brussel worden voorbereid. In Brussel zitten 29 Eurocommissarissen (elk land één) die voorstellen sturen naar 22 parlementscommissies. Die sturen wijzigingen naar de politieke partijen: de christendemocraten, de socialisten, de linksen en conservatieven. De regeringsleiders vormen een soort Eerste Kamer, die de voorstellen alsnog kunnen verwerpen.

Een tweede fout van Den Haag was dat de Habitat-richtlijn (ter bescherming van de natuur) op vrijwel alle natuurgebieden van toepassing werd verklaard, zodat overal diertjes bouwplannen kunnen lamleggen.  Petit wees op het wonderlijke verschijnsel dat politici als ze iets leuks uit Brussel meenemen, zeggen dat zij dat bereikt hebben; is het iets  lastigs, dan heeft Brussel, de EU het gedaan.

Bij een rondleiding door Brussel noemde een baardige gids 3 redenen waarom de Belgen zich in 1830 afscheiden van Nederland: belastingverhoging, Nederlands spreken, en kinderen tot 12 jaar naar school. Werkgevers waren tegen omdat kinderen gevaarlijk werk deden in de mijnen en tussen machines, ouders konden die inkomstenbron niet missen en de kerk wilden niet dat kinderen mondig zouden worden. Overigens was de afscheiding pas in 1839 een feit en eisten de grootvorsten dat er een monarchie moest komen. De Belgen vonden Leopold I,  die vrouw en kind had verloren, geknakt, arm. Via de Britse koningin kreeg Leopold II Congo, werd rijk. De gids toonde ons de koninklijke paleizen en tenslotte het Atomium. In het Witte Huis in Zeeland werden de magen goed gevuld. Daarom keerde ieder voldaan naar huis terug.