LEESCLUB                                                                      

Sinds de zomer van 2023 is er een leesclub binnen KBO Boekel.

De leesclub is een initiatief van het bestuur van de KBO in Boekel.          

Er is in de persoon van Antoinette van den Oord-Heesakkers iemand gevonden, die bereid is om de leesclub te helpen opstarten. Ze heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van een leesclub en werkt aan de hand van schema’s, om het te bespreken boek gestructureerd te behandelen.

Ook beschikt ze over veel e-books, die ze wil delen met de leesclub.

De groep beslist samen, welk boek er gelezen gaat worden en het e-book wordt aan ieder van ons toegestuurd. Eventuele kosten worden hoofdelijk verdeeld.

De bijeenkomsten zijn in de bestuurskamer van Boszicht en in de maanden september tot april om de zes weken.

Besloten is, dat de groepsgrootte maximaal 10 personen is. Mochten zich nu meer mensen aanmelden, dan komen ze op een wachtlijst.

Contactpersoon is Riky Meulemeesters:  riky.kboboekel@gmail.com