DOELSTELLING

 

Samenwerking in een groter geheel

 

KBO-Boekel is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.

KBO-Boekel maakt deel uit van KBO-Brabant. KBO-Brabant is met 133.000 leden de grootste provinciale bond. Als Afdeling behoren wij bij Kring de Leijgraaf. Samen met Venhorst vormen wij een Kring.

Doelgroep

KBO-Boekel wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder.

Doelstelling

De Katholieke Bond van Ouderen is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De KBO ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
KBO-Boekel acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen wil ook de KBO-Boekel optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.