RIJBEWIJSKEURING

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag of indien u 75 jaar of ouder bent, heeft het CBR, om te kunnen besluiten of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden, altijd een keuringsverslag van een arts nodig.

KBO Boekel heeft daarvoor een afspraak met Gert Bouten, gepensioneerd bedrijfsarts uit Helmond, gemaakt om een dergelijk keuringsverslag te verzorgen voor € 40,00.

Gert Bouten kan ook, mits u ≥ 75 jaar bent, keuringen voor groep 2 rijbewijzen (vrachtauto en bus) verrichten.

Bij voldoende aanmeldingen vindt de keuring plaats in Boszicht.

 

 1. 75 jaar of ouder.

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag bent u verplicht zich medisch te laten keuren voor verlenging van het rijbewijs. Controleert u dus altijd of uw rijbewijs ook daadwerkelijk verloopt wanneer u 75 jaar wordt, dat is niet altijd het geval. Aan te raden is om tenminste 3 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs een medische keuring te ondergaan, het mag echter al een jaar van tevoren. U hoeft dus niet te wachten tot u een brief krijgt van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat uw rijbewijs gaat verlopen.

 

 1. Hoe kunt u een afspraak maken voor een keuring?

Opgave, alleen voor leden van KBO Boekel, kan bij het secretariaat door tel. 322951 te bellen of door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Daarna neemt de arts persoonlijk contact met je op voor een afspraak.

Tip: Wanneer u langere tijd op vakantie gaat dient u goed te controleren of de geldigheid van uw rijbewijs niet tijdens of net na uw vakantie verloopt. Als dit het geval is, adviseren wij u tijdig een keuringsafspraak te maken.

 

 1. Voorbereiding op de keuring.

U koopt op het gemeentehuis een ‘Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+’ of download deze op uw PC via www.cbr.nl (betalen met iDEAL), vult deze ‘Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+’ in en stuurt deze ingevuld terug naar het CBR in de bijgeleverde retourenvelop respectievelijk digitaal met uw PC.

U ontvangt per post respectievelijk digitaal van het CBR een keuringsverslag met eventuele bijlagen. Dit keuringsverslag met eventuele bijlagen dient door de keuringsarts ingevuld te worden. U maakt daarvoor, op de eerder aangegeven wijze, een afspraak voor die keuring.

U dient naar de keuring de volgende zaken mee te nemen:

 • Het keuringsverslag en de eventuele bijlagen om door de keuringsarts te laten invullen
 • Schoon potje met urine (een vingerhoed vol is genoeg!)
 • Eventueel een lijst met de namen van de medicijnen die u gebruikt, maar liever de medicijnen zelf.
 • Eventueel bril/contactlenzen
 • Als u de sterkte van de contactlenzen weet, hoeft u deze niet te verwijderen tijdens het oogonderzoek,
 • Uw huidige rijbewijs
 • Het honorarium (geld) voor de keuringsarts

Tip: Indien van toepassing, is een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen aan te raden als uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/ lenzen kan soms een verwijzing naar de oogarts besparen.

 

 1. De keuring zelf.

De arts praat met u over uw gezondheid en zal een aantal testen uitvoeren. Tenslotte zal de arts het keuringsverslag en de eventuele bijlagen invullen, ondertekenen en aan u teruggeven, zodat u het meteen na de keuring naar het CBR kunt opsturen.

 

 1. Na de keuring.

Het CBR beoordeelt de informatie en beslist vervolgens of u geschikt bent. U moet erop rekenen dat u mogelijk pas na 6 tot 8 weken bericht krijgt van het CBR. Als u geschikt bent bevonden krijgt u een zgn. “Verklaring van geschiktheid”.
Echter, bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, of dient een rijtest te ondergaan. Het kan ook dat de medische dienst van het CBR aanvullende informatie vraagt bij de keuringsarts. Dit alles kan de procedure vertragen. Het kan ook zijn dat u niet geschikt wordt bevonden. U kunt hiertegen in beroep gaan.
Als u de “Verklaring van geschiktheid” ontvangt en uw rijbewijs verloopt nog lang niet, dan kunt u dit (maximaal één jaar) bewaren tot een week voordat uw rijbewijs daadwerkelijk verloopt.

 

 1. Uw nieuwe rijbewijs

Na de toekenning van de Verklaring van geschiktheid neemt u het volgende mee naar het gemeentehuis:
• Uw oude rijbewijs
• Een geschikte (kleuren) pasfoto
• Geld (kosten nieuw rijbewijs verschillen per gemeente)
Bij de gemeente duurt het uiterlijk een week alvorens u het rijbewijs kunt ophalen. Als uw rijbewijs is verlopen hoeft u niet opnieuw examen af te leggen. U mag echter niet rijden en bent ook niet verzekerd.

 

 

Helmond, december 2021
Gert H.M. Bouten, arts