RIJBEWIJSKEURING

 
 

Vanaf 75 jaar is het verplicht om je te laten keuren om je rijbewijs geldig te houden, dit moet om de 5 jaar gebeuren. De kosten daarvan variëren van 45 euro tot het officiële landelijke tarief van 76,60 euro.

 

KBO Boekel heeft een afspraak met Gert Bouten (gepensioneerd bedrijfsarts) uit Helmond die je volgens de geldende regels keurt voor € 40,00 (incl. BTW).

Bij voldoende aanmeldingen vindt de keuring plaats in Boszicht. Anders wordt er in samenwerking KBO Gemert in Gemert gekeurd.
Gert Bouten is ook bevoegd om i.t.t. een huisarts keuringen voor groep 2 rijbewijzen (vrachtauto en bus) te doen.

 

1. 75 jaar of ouder.

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw vijfenzeventigste levensjaar bent u verplicht zich medisch te laten keuren voor verlenging van het rijbewijs. Controleert u dus altijd of uw rijbewijs ook daadwerkelijk verloopt wanneer u 75 jaar wordt, dat is niet altijd het geval. Aan te raden is om tenminste 3 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs een medische keuring te ondergaan, het mag echter al een jaar van te voren. U hoeft dus niet te wachten tot u een brief krijgt van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat uw rijbewijs gaat verlopen.

 

2. Hoe kunt u een afspraak maken voor een keuring?

Opgave, alleen voor leden van KBO Boekel, kan bij het secretariaat door tel. 322951 te bellen of door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Daarna neemt de arts persoonlijk contact met je op voor een afspraak.

 

Tip: Wanneer u langere tijd op vakantie gaat dient u goed te controleren of de geldigheid van uw rijbewijs niet tijdens of net na uw vakantie verloopt. Indien dit het geval is, adviseren wij u voor dien een keuringsafspraak te maken.

 

3. Voorbereiding op de keuring.

U dient naar de keuring de volgende zaken mee te nemen:

• Formulier “Eigen verklaring met geneeskundig verslag”.
Deze moet u van te voren kopen op het gemeentehuis.
• Dit kost sinds 1 januari 2014 € 25,80.

Deze Eigen verklaring vult u alvast zelf in.
• Schoon potje met urine (een vingerhoed vol is genoeg!)
• Eventueel een lijst met de namen van de medicijnen die u gebruikt

of de medicijnen zelf.
• Eventueel bril/contactlenzen
• Contactlenzen dient u te verwijderen tijdens het oogonderzoek
• Uw huidige rijbewijs
• Het honorarium (geld) voor de keuringsarts (gepast)

 

Tip: Indien van toepassing, is een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen / lenzen kan een eventuele herkeuring voorkomen.

 

4. De keuring zelf.

De bedrijfsarts praat met u over uw gezondheid en zal een aantal testen uitvoeren. Tenslotte zal de bedrijfsarts het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring invullen, ondertekenen en aan u teruggeven, zodat u het meteen na de keuring naar het CBR kunt opsturen.

 

5. Na de keuring.

Het CBR beoordeelt de informatie en beslist vervolgens of u geschikt bent. U moet erop rekenen dat u mogelijk pas na 6 tot 8 weken bericht krijgt van het CBR. Indien u geschikt bent bevonden krijgt u een zgn. “Verklaring van geschiktheid”.
Echter, bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, of dient een rijtest te ondergaan. Het kan ook dat de medische dienst van het CBR aanvullende informatie vraagt bij de keuringsarts. Dit alles kan de procedure vertragen. Het kan ook zijn dat u niet geschikt wordt bevonden. U kunt hier tegen in beroep gaan.
Indien u de “Verklaring van geschiktheid” ontvangt en uw rijbewijs verloopt nog lang niet, dan kunt u dit (maximaal één jaar) bewaren tot een week voordat uw rijbewijs daadwerkelijk verloopt.

 

6. Uw nieuwe rijbewijs

Na de toekenning van de Verklaring van geschiktheid neemt u het volgende mee naar het gemeentehuis:
• Uw oude rijbewijs
• Een geschikte (kleuren) pasfoto
• Geld (kosten nieuw rijbewijs verschillen per gemeente)
Bij de gemeente duurt het uiterlijk een week alvorens u het rijbewijs kunt ophalen. Indien uw rijbewijs is verlopen hoeft u niet opnieuw examen af te leggen. U mag echter niet rijden en bent ook niet verzekerd.

G.H.M. Bouten, bedrijfsarts.