SENIORENKOOR

KBO Boekel Seniorenkoor “Blijde Herfstklanken”

 
Contactpersoon:

Lenie van den Elsen

Arendstraat 6

5427LA Boekel

Tel. 322558

 

Dirigent:

Henk van Thiel

 

Organiste:

Ans Willemse

 

Korte geschiedenis van het jubilerende seniorenkoor.

Op 23 maart 1970 kwamen 5 personen bij elkaar om te praten over het oprichten van een zangkoor voor bejaarden.
Aanwezig waren: mevr. Burgener, dhr. v.d. Berg, mevr. Donker-v.d. Berg, dhr. Van Berlo en dhr. Nikkelen.

 

Het 1e bestuur in 1970.

Er werd een voorlopig bestuur gevormd met mevr. Burgener als voorzitter, dhr. van Berlo als penningmeester; secretaris werd dhr. v.d.Berg en bestuurslid mevr. v.d. Berg.
Gestart werd met 22 personen, 15 dames en 7 heren. De pastoor vond het goed dat men in de kerk repeteerde; dhr. v.d. Hoogen bespeelde het orgel en dhr. Kandelaars zwaaide de dirigeerstok. Een gulle gever schonk ƒ 100,- als startkapitaal.
In 1995 werd het 25 jarig jubileum gevierd in hotel de Beurs.

 

Naamsverandering in “Blijde Herfstklanken”

In 1997 werd de naam van het koor, op voorstel van Jan Thomassen, veranderd van seniorenkoor in ”Blijde Herfstklanken”.
Opmerkelijk is de lange periode dat Henk Kandelaars dirigent was. Vanaf 1970 tot 2005 dirigeerde hij dit koor.
Sedert 1972 werden vele korendagen bezocht, in 1999 zelfs drie keer. Bij deze gelegenheden komen zo’n 8 koren uit de regio bij elkaar om hun kunsten te vertonen. Steeds weer een mooie gelegenheid om de kwaliteit van het eigen koor te toetsen. Wij zijn hierbij een van de grotere koren.

 

Hoe staan wij er nu voor?

De laatste jaren kreeg het koor versterking van een aantal zangers van het mannenkoor en van een dameskoor. Nu heeft het duidelijk meer body en klinkt het nog beter dan voorheen.
Het seniorenkoor bestaat heden uit 35 personen en is nog springlevend. Met een nog vrij jonge, kundige en ambitieuze dirigent en een gelouterde organiste kunnen we nog lang mooie muziekstukken ten gehore brengen.

 

U houdt van zingen en zingt graag? Laat uw stem ook bij ons horen!

De minimum leeftijd om bij het koor te kunnen komen is 50 jaar. Naast het lidmaatschap van € 22,50 bij de KBO, bedraagt de contributie  € 25,- per seizoen bij ons koor. We hebben nog behoefte aan SOPRANEN. Zingen bij het seniorenkoor is een aangenaam en gezond tijdverdrijf voor veel oudere mensen.