ALZHEIMER CAFÉ Uden/Veghel e.o.

ALZHEIMERCAFÉ Uden-Veghel e.o. OVERZICHT DATA EN THEMA’S

derde dinsdag van de maand, vrij entree

 

een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

kortom VOOR IEDEREEN UIT DE GEMEENTEN BOEKEL, UDEN, LANDERD, MEIERIJSTAD EN BERNHEZE DIE IETS HEEFT MET DEMENTIE.

 

Met ingang van 2020 wordt Alzheimercafé Uden-Meierijstad afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het Klooster in Veghel.

Voorheen was het café elke maand in het PieterBrueghelHuis in Veghel. Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen. Het eerste Alzheimercafé van 2020 vindt op 21 januari plaats in Veghel, met als thema: Wat betekent dementie voor de mantelzorger? Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Je vindt Eigen Herd in de Rooijsestraat 32, Het Klooster aan de Deken van Miertststraat 8 in Veghel. 

 

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Meierijstad, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

 

Thema’s juli – december 2021

elke derde dinsdag van de maand

20 juli In Veghel                Wat is het goede moment voor opname in het verpleeghuis?

 Meestal komt er een moment waarop verzorging van mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is; opname in een verpleeghuis is dan onvermijdelijk. Dat is een grote stap, waar mensen meestal erg tegenop zien en waarbij een heleboel vragen opkomen. Hoe kan men zich daarop voorbereiden?

17 augustus In Uden        Activiteitenaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Ook iemand met geheugenproblemen wil waardevol zijn, actief blijven en plezier beleven. Bezigheden geven afleiding en ontspan-ning, alleen of samen met mantelzorger(s).
Deelnemers van een aantal activiteiten komen vertellen over hun ervaringen en hopen u enthousiast te maken.

21 september In Veghel  Omgaan met gedragsveranderingen

Veranderingen in het gedrag van mensen met dementie zijn vaak niet te begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Hoe ga je om met boosheid of achterdocht? Of met iemand die niets wil? Wat kun je dan het beste doen? Er wordt uitleg en ad-vies gegeven over het omgaan met onbegrepen gedrag.

19 oktober In Uden         Wat te regelen bij notaris en bank

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, bij het nemen van beslis-singen en op financieel vlak? Hoe voorkom je dat er misbruik ge-maakt wordt van de situatie? Een deskundige geeft uitleg over mentorschap, bewindvoering en onder curatelestelling.

16 november In Veghel   Mensen met dementie aan het woord

Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging er aan vooraf, hoe moet je verder? Je toekomst ziet er definitief anders uit, ook voor de mensen in je omgeving. Er volgen periodes van onzekerheid , van het is niet waar, boosheid en verdriet. Mensen met dementie vertellen openhartig hoe dit bij hen verlopen is en hoe het hen luk-te de draad van het leven weer op te pakken.

21 december In Uden:    Wat maakt het leven de moeite waard?

Om meer energie en geluk te ervaren is het goed om na te denken over de vraag wat jouw leven zin geeft. Zeker wanneer je de dia-gnose dementie krijgt is de vraag misschien lastig te beantwoorden. Geestelijk verzorger Janique van Schaijk zal op haar eigen manier met u op zoek gaan om aan deze vraag inhoud te geven.

 

Veghel:

Het Klooster

Deken v. Miertstraat 8

5661 JN Veghel

 

Uden:

Eigen Herd

Rooijsestraat 32

5401 AT Uden

 

Vrij entree Begin programma: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur einde programma: 21.30 uur

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

 

Inlichtingen

 

  • Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Meierijstad

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, vraag naar Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode, Odendael 3, 5492 CT, Sint-Oedenrode

  • T: (073) 54 41 400
  • E: info@welzijndemeierij.nl

 

Internet: www.dementiegidsossudenveghel.nl