ALZHEIMER CAFÉ Uden-Veghel

Het ALZHEIMERCAFÉ Uden-Veghel    

is bestemd voor inwoners uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het PieterBrueghelHuis in Veghel.

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen.

Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

Thema’s januari – juni 2024

16 januari   Financiële consequenties bij WLZ-indicatie

Bij een WLZ-indicatie moet je een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog is die bijdrage? Moet je die ook betalen wanneer je nog niet in het verpleeghuis woont? Wat als je gehuwd bent en de partner gaat naar een verpleeghuis en jij blijft thuis? Wat zijn dan de financiële consequenties? Wat moet je weten over toeslagen? Een WLZ-adviseur probeert antwoord te geven op bovenstaande vragen.

20 februari   Ergotherapie en hulpmiddelen bij dementie

Handige hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verhogen. Naast uitleg en advies over hulpmiddelen kan de ergotherapeut in de thuissituatie een grote rol spelen bij het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van de persoon met dementie en advies geven aan de mantelzorgers. Hierover komen twee ergotherapeuten uitleg geven.

19 maart   In gesprek met de notaris

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet meer kunnen of mogen regelen. De naasten van iemand met dementie komen dan voor tal van vragen te staan, waarover een beslissing genomen moet worden. Die vragen kunnen op het juridische of het medische vlak liggen. De notaris komt deze avond antwoord geven op al deze vragen.

16 april   Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes waarbij sprake is van achteruitgang in het denkvermogen en veranderingen in gedrag. De geriater komt deze avond uitleg geven over de verschillende vormen van dementie. Ook komt aan de orde hoe men vaststelt of er sprake is van dementie en wat het verschil is met normale vergeetachtigheid.

21 mei   Dilemma’s bij dementie

Wanneer is het moment daar dat je beslissingen moet gaan (over)nemen van mensen met dementie? Je wil immers dat mensen zo lang mogelijk eigen regie voeren. Wat als het autorijden niet meer verantwoord is? Wel of niet dwingen om te douchen? Beslissen over andermans leven kan als een grote verantwoordelijkheid voelen. Over deze en andere dillema’s gaan wij met u in gesprek.

18 juni   Veranderend gedrag

Veranderingen in het gedrag komen voor bij alle vormen van dementie en in alle fasen van het ziekteproces. Iemand kan sneller boos of verdrietig worden, is niet meer te motiveren om iets te doen of is juist steeds moeilijker af te remmen in bepaald gedrag. Hiermee omgaan vraagt veel van de naasten. Deze avond wordt uitleg gegeven over de oorzaken en wisselen we ervaringen uit. 

In Veghel: In Uden:
PieterBrueghelHuis Eigen Herd
Middegaal 25 Rooijsestraat 32
5461 XB  Veghel 5401 AT  Uden 

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

Inlichtingen

  • Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

      I: www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingNoordoostBrabant

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

      I: www.ons-welzijn.nl

      Casemanagers dementie: www.sameninzorg.nu/ketens-en-netwerken/netwerk-dementie-geriatrie