ALZHEIMER CAFÉ Uden-Veghel

Het ALZHEIMERCAFÉ Uden-Veghel    

is bestemd voor inwoners uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het PieterBrueghelHuis in Veghel.

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen.

Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

Thema’s juli – december 2023

18 juli Het levenseinde

Praten over het levenseinde gaat gemakkelijker als u weet wat er kan en mag. De lezing door de NVVE gaat over de keuzemogelijkheden om regie te houden op het einde van het leven. U krijgt antwoord op vragen zoals: waar moet ik allemaal zelf aan denken, wat kan ik regelen, wat is het nut van wilsverklaringen, hoe zet ik mijn wensen op papier, wat kan ik regelen als er sprake is van dementie?

15 augustus Film “Still Alice”

Alice krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en zij beseft dat haar leven drastisch zal veranderen. Zij verliest de regie over haar eigen leven, waarbij de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan. Een hartverscheurend portret over een sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de vrouw die zij ooit was.

19 september Seksualiteit/ intimiteit

Seksualiteit en intimiteit zijn geen dagelijkse onderwerpen bij dementie. Toch is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Iedereen heeft behoefte aan intimiteit. Bij dementie verandert de liefdesrelatie ingrijpend. Hoe houd je dan de relatie liefdevol? En hoe ga je om met passief of juist grensoverschrijdend gedrag? Intimiteit kan een andere invulling krijgen waardoor jullie relatie liefdevol kan blijven.

17 oktober Rouw bij dementie

Bij dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Er is minder contact, minder wederkerigheid en een compleet ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je zo lang hebt gekend. Dat brengt veel emoties met zich mee. Hoe ga je daarmee om?

Zondagmiddag 12 november Music Care “Komt voor de Bakker”

Music Care brengt deze middag de muziekvoorstelling: “Komt voor de bakker”; een nostalgisch verhaal over familie en liefde. Speciale voorstelling voor mensen met dementie en hun naasten in de Brink in Eerde. U kunt zich al opgeven via email: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

19 december Huub Buijssen: ’t Hart wordt niet dement

Huub Buijssen is psychogerontoloog en auteur van het boek: “’t Hart wordt niet dement”. Hij maakt in een lezing duidelijk dat bij dementie niet alles verloren gaat, maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Juist kennis van wat niet verloren gaat, vormt de sleutel voor het behoud van contact en een prettige omgang.

In Veghel: In Uden:
PieterBrueghelHuis Eigen Herd
Middegaal 25 Rooijsestraat 32
5461 XB  Veghel 5401 AT  Uden 

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

Inlichtingen

  • Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

      I: www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingNoordoostBrabant

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

      I: www.ons-welzijn.nl

      Casemanagers dementie: www.sameninzorg.nu/ketens-en-netwerken/netwerk-dementie-geriatrie