ALZHEIMER CAFÉ Uden-Veghel

Het ALZHEIMERCAFÉ Uden-Veghel     

is bestemd voor inwoners uit de gemeenten Maashorst, Meierijstad, Bernheze, Boekel en natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het PieterBrueghelHuis in Veghel.

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen.

Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

 

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

 

Thema’s juli- december 2022

19 juli                     In Veghel                  Wat te regelen bij notaris en bank                                                     

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen  zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, bij het nemen van beslissingen en op financieel vlak? Hoe voorkom je dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie? Een deskundige geeft uitleg over mentorschap, bewindvoering en onder curatelestelling. 

16 augustus            In Uden                      Film: “Het doet zo zeer”

In “Het doet zo zeer” schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder met beginnende dementie. In een periode van ruim een jaar volgt zij haar in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen en zorginstellingen. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af.

20 september          In Veghel                  Vrijheid &Veiligheid/ Wet Zorg & Dwang

Er komt mogelijk een moment waarop verzorging van mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is; opname in een verpleeghuis is dan onvermijdelijk. Dat is een grote stap, waar mensen meestal erg tegenop zien en die een heleboel vragen oproepen. Hoe kan men zich daarop voorbereiden?

18 oktober              In Uden                      Mensen met dementie aan het woord

Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging er aan vooraf, hoe moet je verder? Je toekomst ziet er definitief anders uit, ook voor de mensen in je omgeving. Er volgen periodes van onzekerheid , van het is niet waar, boosheid en verdriet. Mensen met dementie vertellen openhartig hoe dit proces bij hen verlopen is en hoe het hen lukte de draad van het leven weer op te pakken.

15 november          In Veghel                  Wegwijs in de regelgeving

Wanneer je te maken krijgt met dementie, is het vinden van de juiste hulp vaak lastig. Veel mensen zien door de vele verschillende zorgaanbieders en regels door de bomen het bos niet meer. Hoe zit het met al die afkortingen zoals WMO, WLZ, PGB, CIZ? Wie kan  de weg wijzen wanneer iemand zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, bijvoorbeeld met aanpassingen in huis en dagbesteding?

20 december          In Uden                      Omgaan met gedragsveranderingen

Veranderingen in het gedrag van mensen met dementie zijn vaak niet te begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Hoe ga je om met boosheid of achterdocht? Of met iemand die niets wil?  Wat kun je dan het beste doen? Er wordt uitleg en advies gegeven over het omgaan met onbegrepen gedrag.

Veghel:                                          Uden:                                     

PieterBrueghelHuis                       Eigen Herd                           

Middegaal 25                                Rooijsestraat 32

5461 XB  Veghel                            5401 AT  Uden 

 

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

Inlichtingen

  • Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Meierijstad

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode 

      T: (073) 54 41 400

      E: info@welzijndemeierij.nl