ALZHEIMER CAFÉ Uden-Veghel

Het ALZHEIMERCAFÉ Uden-Veghel    

is bestemd voor inwoners uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het PieterBrueghelHuis in Veghel.

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen.

Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

Thema’s januari – juni 2023

17 januari in Veghel – Wat is dementie?          
Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes
waarbij sprake is van achteruitgang in het denkvermogen en veranderingen in gedrag. Een deskundige komt in het café informatie geven over de verschillende vormen en hoe we die kunnen herkennen.
Ook komt aan de orde hoe men vaststelt of er sprake is van dementie en wat het verschil is met normale vergeetachtigheid.

14 februari in Uden – Dilemma’s bij dementie
2e dinsdag i.v.m. Carnaval
Als je voor iemand met dementie zorgt, moet je op een bepaald
moment beslissingen gaan nemen voor die ander. Wel of niet dwingen om te douchen? Autorijden of sleutels afpakken? Beslissen over
andermans leven kan als een grote verantwoordelijkheid voelen.
Over deze en andere dillema’s gaan wij graag met u in gesprek.

21 maart in Veghel – Activiteiten voor mensen met dementie
Ook iemand met geheugenproblemen wil waardevol zijn, actief blijven en plezier beleven.Bezigheden geven afleiding en ontspanning,
alleen of samen met mantelzorger(s). Deelnemers van een aantal
activiteiten komen vertellen over hun ervaringen en hopen u enthousiast te maken.

18 april in Uden – Hoe overleef je als mantelzorger?
Als je naaste dementie heeft, verandert de relatie ingrijpend. Dat
vraagt incasserings- en aanpassingsvermogen. De verbondenheid
blijft bestaan en soms zijn er momenten waarin je je naaste weer
even herkent. De vanzelfsprekendheden die je houvast geven verdwijnen. Mantelzorgers vertellen wat het voor hen betekent.

16 mei in Veghel – Jongdementie, zoektocht naar het onbekende
Sandy van Rossum verloor in 2017 haar man Maarten (33) aan de
ziekte Fronto-temporale dementie (FTD). Het programma “Voor ik
het vergeet” volgde wat er zich na de diagnose in het leven van
het jonge gezin afspeelde. De zoektocht, met confrontaties van
machteloosheid, verlies, liefde en kracht is indrukwekkend. Zij vertelt
hoe de ziekte verliep, waar zij tegenaan liep en wat hen hielp.

20 juni in Uden – In gesprek met de notaris
Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, bij het nemen van beslissingen en op financieel vlak? Hoe voorkom je dat er misbruik gemaakt
wordt van de situatie? Een deskundige geeft uitleg over mentorschap, bewindvoering en onder curatelestelling.

In Veghel: In Uden:
PieterBrueghelHuis Eigen Herd
Middegaal 25 Rooijsestraat 32
5461 XB  Veghel 5401 AT  Uden 

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

Inlichtingen

  • Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

      I: www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingNoordoostBrabant

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

      I: www.ons-welzijn.nl

      Casemanagers dementie: www.sameninzorg.nu/ketens-en-netwerken/netwerk-dementie-geriatrie