11 juni 2020

Bericht van het bestuur

Hallo KBO leden,

Het bestuur wil medeleven betuigen aan alle leden en ook niet-leden die persoonlijk, in de familie en/of bekenden te maken hebben gekregen met de gevolgen van deze corona-crisis.

Deze mensen staat in veel gevallen nog een langdurige revalidatie te wachten waar nog veel aandacht voor nodig is. Wij wensen ze hierbij veel sterkte toe.

We hebben elkaar al sinds de tweede week van maart niet meer kunnen ontmoeten in Boszicht.

Ook zijn alle “buiten”-activiteiten afgelast en/of uitgesteld.

We hebben het 50 jarig jubileum van ons koor (de Blijde Herfstklanken),  de koren-dag en het 25 jarig jubileum van de biljarters (VOP) niet kunnen vieren.

Ook het St. Joseph-feest (19 maart), de verjaardagen (24 mei), de KBO-reis (25 juni) en de Bosz-dagen (juli) zijn vervallen.

Het zal, ondanks de huidige versoepelingen, betekenen dat we pas kunnen/mogen opstarten vanaf 1 september.

Wij begrijpen dat veel leden het onderlinge contact missen, maar veiligheid gaat voor alles.

Bijeenkomsten van het dansen, het koor en liederenkransje worden gezien als bezigheden waarbij de kans op overdracht het grootst is, evenals bij binnen sporten in groepen.

Dat betekent ook dat bij alle activiteiten tot september 1,5 meter afstand gehouden moet worden en dat is bij de meeste activiteiten niet goed mogelijk.

Bovendien moeten we als huurder de instemming van de gemeente hebben.

Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel mensen wanneer en op welk moment in Boszicht aanwezig mogen zijn, ondanks dat we de ruimtes van elkaar kunnen scheiden.

Ook mogen kantines nog niet open en dus ook onze bar niet.

Al met al veel onduidelijkheden, maar wat het bestuur betreft gaat veiligheid voor alles.

Als er de komende tijd meer mogelijkheden komen zullen wij met de onderafdelingen overleggen of de activiteit kan beginnen en op welke manier (aantal mensen, afstand).

Helaas moeten we (onder de huidige omstandigheden) dus enkele onderafdelingen, die al weer wilden beginnen, teleurstellen.

Aangezien de geplande vakantiesluiting van Boszicht liep van 11 juli tot 9 augustus zijn wij van mening dat het in elk geval geen optie is om vanaf 1 juli iets op te starten.

Mochten de ontwikkelingen van dien aard zijn dat medio augustus er nieuwe mogelijkheden zijn dan bekijken we dit na overleg met betreffende onderafdelingen.

Het is ook belangrijk dat de onderafdelingen meedenken hoe we straks weer starten.

 

Groeten en snel tot ziens, namens het bestuur, Toon Bullens.